ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ.
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ.
114 ปี กรมชลประทาน
การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ประกวดราคา/จ้างเหมา/สอบราคา


- สอบราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมทางลำเลียงคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำแห่งที่่1 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา [ 3 พ.ย. 2559 ] ic new

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2559 ]

- สอบราคาซื้อหินใหญ่ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมฝายหินทิ้งบ้านวังกุ่ม 21 ต.ค. 2559 ]

- สอบราคาซื้อหินคลุก (งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปากจาบ) [ 17 ต.ค. 2559 ]

- สอบราคาซื้อหินใหญ่(งานซ่อมแซมฝายหินทิ้งบ้านโนนโพธิ์) [ 17 ต.ค. 2559 ]

 

 

ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

เหนื่อยนัก แวะพักก่อน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ณ ปั้มน้ำมัน(บางจาก) สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส สาขาบ้านละหาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พอ.สว. และ จังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโครงการจังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่
ร่วมพิธีรับมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีรับมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายอาลัย
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
นายอำเภอบำเน็จณรงค์ ติดตามสถานการณ์น้ำฯ
วันที่ 4 ต.ค.2559 นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบนติดตามสถานการณ์น้ำหลากพร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าว ททบ.5
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ P2(แก้งสนามนาง)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ได้ซ่อมเครื่องสูบน้ำ P2(แก้งสนามนาง) และในวันนี้ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำนำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้แม่ย่านาง(เครื่องสูบน้ำ)ตามประเพณี
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
กิจกรรม 114 ปี กรมชลประทาน
จัดกิจกรรมลุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืช เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี
โครงการประชุม/สัมมนา
โครงการประชุม/สัมมนา การบริหารจัดการน้ำและโครงการชัยภูมิสัมพันธ์สร้างสรรค์งานกีฬา ครั้งที่ 4

รายงานสถานการณ์น้ำ

    rp day      rp week     w03     w05         

คลังวิดิทัศน์

About as

พัฒนาโดย : งานบริหารทั่วไป
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : เพ็ญพิชชา คำมา
โทร.044-056205-6
E-mail : phenpitcha-kam@rid.go.th
 
           

 

facebook