117 ปี กรมชลประทาน

ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการชลประทานชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จณรงค์


  วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสถ

  Read more
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ

  วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่

  Read more
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 รักษาการในตำแหน่ง

  Read more
 • ประชุมเร่งรัดติดตามงาน ปีงบประมาณ 2561-2562

  “รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ประชุมติดตามงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน”
  วันพฤหัสบ

  Read more
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประท

  Read more
 • ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำคุณภาพต่ำของโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง

  วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทา

  Read more
 • ลงพื้นที่พิจารณาโครงการ งานตามแผนปรับปรุงระบบชลประทาน แผนงานป้องกันอุทุกภัย

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6 รักษาการในต

  Read more
 • ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครง

  Read more
 • 116 ปี กรมชลประทาน

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
  วันอังคาร ที่

  Read more

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

  รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  

2

3

4

คลังวิดิทัศน์

About as

พัฒนาโดย : งานบริหารทั่วไป
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : เพ็ญพิชชา คำมา
โทร.044-056205-6
E-mail : phenpitcha-kam@rid.go.th
 
           

 

facebook