วันคล้ายวันพระราชสมภพ
115 ปี กรมชลประทาน
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ.
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ.
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

 • คบ.ชีบน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำบ้านหนองผักแว่น

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สนับสนุ

  Read more
 • สบ.2 คบ ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและพบปะผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

   
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุง

  Read more
 • คบ.ชีบน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ้านหนองแวง

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สนับสนุ

  Read more
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำน

  Read more
 • เปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ บริเวณฝายประดาหัก

   
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ลงพ

  Read more
 • ติดตามการช่วยเหลือน้ำท่วม

  วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภู

  Read more
 • ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือน้ำท่วม

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงก

  Read more
 • ตรวจสอบสภาพสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2


  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์  หาญกุดตุ้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่&

  Read more
 • ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชุมวางแผนการส่งน้ำฤดูฝนของกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ P2


  ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชุมวางแผนการส่งน้ำฤดูฝนของกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำสถาน

  Read more
 • ครบรอบ 115 ปี กรมชลประทาน


  13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้

  Read more
 • ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างแก้มลิงบึงกะฮาด


  “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างแก้มลิงบึงกะฮาด พร้อม

  Read more
 • ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานแก้มลิงบึงกุดหวาย

  “โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างงานแก้มลิงบึงกุดหวาย&rd…

  Read more
 • ผบ.กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ และคณะที่ได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำคันฉู

  “ผบ.กกล.รส.จังหวัดชัยภูมิ และคณะที่ได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำคันฉู”
  วันท

  Read more

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

  rp day      rp week     w03     w05         

คลังวิดิทัศน์

About as

พัฒนาโดย : งานบริหารทั่วไป
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : เพ็ญพิชชา คำมา
โทร.044-056205-6
E-mail : phenpitcha-kam@rid.go.th
 
           

 

facebook